Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Hangzhou SED Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd. 86-571-88617715 shu@sedpharma.com

Nhà máy Tour

Nhà -

Hangzhou SED Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd. Nhà máy Tour

Dây chuyền sản xuất

OEM/ODM