Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Hangzhou SED Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd. 86-571-88617715 shu@sedpharma.com

chất lỏng làm máy

This plastic ampoule sealing machine is specialized for the plastic ampoule/ bottle forming for oral liquid, syrup, essential oil, etc in pharmaceutical, cosmetic, food and supplement area.

chất lượng chất lỏng làm máy Dịch vụ
Nhà - Dịch vụ - chất lỏng làm máy

chất lỏng làm máy

Triển lãm mẫu

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các ngành công nghiệp và tiếp cận tất cả các nơi trên thế giới.Chúng tôi có thể tạo ra tất cả các loại sản phẩm cho bạn theo thiết kế của bạn.